• Boek 8 Artikel 191 (8:191 BW)

    1. In deze afdeling wordt onder de openbare registers verstaan de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3.