• Boek 8 Artikel 986 (8:986 BW)

    1. Op de overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren zijn de artikelen 521 tot en met 528 van overeenkomstige toepassing.