• Boek 8 Artikel 1711 (8:1711 BW)

    1. Behoudens de artikelen 1712 en 1720 verjaart een op een vervoerovereenkomst gegronde rechtsvordering door verloop van één jaar.