• Boek 8 Artikel 115 (8:115 BW)

    1. Behoeft deze afdeling in het belang van een goede uitvoering ervan nadere regeling, dan geschiedt dit bij algemene maatregel van bestuur.