• Boek 8 Artikel 1354 (8:1354 BW)

    1. De vervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken zonder vertraging te vervoeren.
    2. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging, indien hij en degenen van wier hulp hij bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakte, alle maatregelen hebben genomen, die redelijkerwijs gevergd konden worden om de schade te vermijden of het hem en hun onmogelijk was die maatregelen te nemen.