• Boek 8 Artikel 172 (8:172 BW)

    1. Op rederijen van zeevissersschepen is artikel 171 derde lid, onder a niet van toepassing.