• Boek 8 Artikel 13 (8:13 BW)

    1. Dit boek laat onverlet enige voor Nederland van kracht zijnde internationale overeenkomst of enige wet die de aansprakelijkheid voor kernschade regelt.