• Boek 8 Artikel 880 (8:880 BW)

    1. Op de exploitatie van een binnenschip zijn de artikelen 361 tot en met 366 van overeenkomstige toepassing.