• Boek 8 Artikel 555 (8:555 BW)

    1. De bepalingen omtrent hulpverlening zijn van overeenkomstige toepassing in geval van hulpverlening:
      1. aan op het vaste zeestrand of de oevers van bevaarbaar binnenwater gezonken of aangespoelde zaken;
      2. door een schip aan een luchtvaartuig.