• Boek 8 Artikel 566 (8:566 BW)

    1. Gerechtigd tot hulploon zijn die personen of groepen van personen, die hulp hebben verleend.
    2. Indien de hulp is verleend door personen of groepen, die afhankelijk van elkaar handelden, is aan deze groepen of personen gezamenlijk slechts één bedrag als hulploon verschuldigd.
    3. Indien de hulp door een schip is verleend kunnen ook de leden der bemanning, die geen hulp verleenden, tot hulploon gerechtigd zijn.