• Boek 8 Artikel 110 (8:110 BW)

    1. De in deze afdeling bedoelde aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag of bedragen.
    2. Dit artikel laat de titels 7 en 12 van dit boek onverlet.