• Boek 8 Artikel 41 (8:41 BW)

    1. Bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer gelden voor ieder deel van het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregelen.