• Boek 8 Artikel 899 (8:899 BW)

  1. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden:
   1. brand;
   2. ontploffing;
   3. hitte;
   4. koude;
   5. optreden van knaagdieren of ongedierte;
   6. bederf;
   7. lekkage;
   8. smelting;
   9. ontvlamming;
   10. corrosie.