• Boek 8 Artikel 952 (8:952 BW)

    1. Slechts een schriftelijk en ondubbelzinnig daartoe strekkend beding ontheft de afzender van zijn verplichtingen terzake van het vervoer.