• Boek 8 Artikel 511 (8:511 BW)

  1. De reiziger is gehouden de vervoerder schriftelijk kennis te geven:
   1. in geval van uiterlijk zichtbare schade aan bagage:
    1. wat betreft hutbagage: voor of ten tijde van de ontscheping van de reiziger;
    2. wat betreft alle andere bagage: voor of ten tijde van de aflevering;
   2. in geval van niet uiterlijk zichtbare schade aan of verlies van bagage: binnen vijftien dagen na de aanvang van de dag, volgende op de dag van ontscheping of aflevering of die waarop de bagage had moeten worden afgeleverd.
  2. Indien de reiziger niet aan zijn in het eerste lid van dit artikel omschreven verplichting voldoet, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat hij de bagage onbeschadigd heeft ontvangen.
  3. Schriftelijke kennisgeving is overbodig indien de staat van de bagage op het ogenblik van in ontvangstneming gezamenlijk is vastgesteld of geïnspecteerd.