• Boek 8 Artikel 528 (8:528 BW)

    1. Wordt terzake van het vervoer een passagebiljet, een ontvangstbewijs voor bagage of enig soortgelijk document afgegeven, dan is de vervoerder verplicht daarin op duidelijke wijze zijn naam en woonplaats te vermelden.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken.
    3. De artikelen 56 tweede lid, 75 eerste lid en 186 eerste lid van Boek 2 zijn niet van toepassing.