• Boek 8 Artikel 577 (8:577 BW)

    1. De wetsbepalingen omtrent zaakwaarneming vinden op hulpverlening geen toepassing.