• Boek 8 Artikel 834 (8:834 BW)

    1. De vorderingen ter zake van hulpverlening of bijdrage in avarij-grosse, die bevoorrecht zijn op grond van artikel 211, artikel 222 eerste lid, artikel 821 of artikel 832 eerste lid, nemen onderling rang naar de omgekeerde volgorde van de tijdstippen, waarop zij ontstonden.
    2. De bevoorrechte vorderingen in het tweede lid van artikel 832 vermeld staan in rang gelijk.
    3. De in artikel 284 van Boek 3 genoemde vordering neemt rang na de in de vorige leden genoemde vorderingen, ongeacht wanneer die vorderingen zijn ontstaan.
    4. In rang gelijkstaande vorderingen worden ponds-pondsgewijs betaald.