• Boek 8 Artikel 915 (8:915 BW)

  1. Zowel de afzender als de vervoerder kunnen terzake van het vervoer een document (vrachtbrief) opmaken en verlangen dat dit of een mogelijkerwijs door hun wederpartij opgemaakt document, door hun wederpartij wordt getekend en aan hen wordt afgegeven. Dit document kan noch aan order noch aan toonder worden gesteld. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
  2. In de vrachtbrief worden aan de hand van door de afzender te verstrekken gegevens vermeld:
   1. de ten vervoer ontvangen zaken,
   2. de plaats waar de vervoerder de zaken ten vervoer heeft ontvangen,
   3. de plaats waarheen de vervoerder op zich neemt de zaken te vervoeren,
   4. de geadresseerde,
   5. de vracht,
   6. al hetgeen overigens aan afzender en vervoerder gezamenlijk goeddunkt.
  3. Ondertekening door de afzender houdt op zichzelf niet in, dat hij de juistheid erkent van de aantekeningen die de vervoerder op de vrachtbrief ten aanzien van de zaken plaatste.