• Boek 8 Artikel 983 (8:983 BW)

    1. De aansprakelijkheid van de vervoerder is in geval van dood, letsel of vertraging van de reiziger en in geval van verlies, beschadiging of vertraging van diens bagage beperkt tot een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag of bedragen.
    2. Dit artikel laat de titels 7 en 12 van dit boek onverlet.