• Boek 8 Artikel 483 (8:483 BW)

    1. Behalve in geval van bevrachting is de vervoerder verplicht de zaken uit het schip te lossen.
    2. Op de lossing van de zaken vindt artikel 422 overeenkomstige toepassing.