• Boek 8 Artikel 185 (8:185 BW)

    1. Na ontbinding blijft de rederij bestaan voor zover dit tot haar vereffening nodig is.
    2. De boekhouder, zo die er is, is met de vereffening belast.