• Boek 8 Artikel 529i (8:529i BW)

    1. Onze Minister zendt een afschrift van elk door hem afgegeven certificaat, alsmede van elke onherroepelijke beschikking tot intrekking van een afgegeven certificaat, aan het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, welke kennisgeving aldaar wordt bewaard.
    2. Artikel 529f, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.