• Boek 8 Artikel 1319 (8:1319 BW)

    1. De schuldeiser die een voorrecht heeft op grond van artikel 1317, vervolgt zijn recht op het luchtvaartuig, in wiens handen dit zich ook bevinde.