• Boek 8 Artikel 1353 (8:1353 BW)

  1. De vervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af te leveren en wel in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
  2. De vervoerder is niet aansprakelijk, voorzover hij bewijst dat de schade uitsluitend het gevolg is van één of meer van de volgende omstandigheden:
   1. de aard of een eigen gebrek van de zaken;
   2. gebrekkige verpakking van de zaken door een ander dan de vervoerder of degenen, van wier hulp hij bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakte;
   3. een oorlogshandeling of een gewapend conflict;
   4. een overheidsdaad verricht in verband met de invoer, uitvoer of doorvoer van de zaken.