• Boek 8 Artikel 812 (8:812 BW)

    1. Nietig is ieder beding, krachtens hetwelk de overeenkomst van rechtswege eindigt.