• Boek 8 Artikel 906 (8:906 BW)

    1. De vervoerder kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
    2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.