• Boek 8 Artikel 802 (8:802 BW)

    1. In de artikelen 803 tot en met 812 wordt onder koper de scheepshuurkoper en onder verkoper de scheepshuurverkoper verstaan.