• Boek 8 Artikel 919 (8:919 BW)

    1. In het cognossement wordt de geadresseerde, ter keuze van de afzender, aangegeven hetzij bij name of andere aanduiding, hetzij als order van de afzender of van een ander, hetzij als toonder. Op verlangen van de vervoerder wordt vermeld aan wie deze kennis kan geven dat hij gereed is te lossen.
    2. De enkele woorden "aan order" worden geacht de order van de afzender aan te geven.