• Boek 8 Artikel 207 (8:207 BW)

    1. De eerste twee leden van artikel 264 van Boek 3 zijn in geval van een hypotheek waaraan een teboekstaand zeeschip is onderworpen, mede van toepassing op bevrachtingen.
    2. De artikelen 234 en 261 van Boek 3 zijn op een zodanige hypotheek niet van toepassing.