• Boek 8 Artikel 1593 (8:1593 BW)

    1. Elke vervoerder moet aan de betrokken vervoerders het hun toekomende aandeel betalen van de kosten of andere uit de vervoerovereenkomst ontstane schuldvorderingen, die hij ofwel bij vertrek, ofwel bij aankomst heeft geïnd of had moeten innen. De wijze van betaling wordt in een overeenkomst tussen de vervoerders vastgelegd.
    2. Artikel 1560 is eveneens van toepassing op de betrekkingen tussen opvolgende vervoerders.