• Boek 8 Artikel 20 (8:20 BW)

    1. De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren.
    2. Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing op het vervoer van elektriciteit, warmte en koude.