• Boek 10 Artikel 1 (10:1 BW)

    Werking

    1. De in dit Boek en andere wettelijke regelingen vervatte regels van internationaal privaatrecht laten de werking van voor Nederland bindende internationale en communautaire regelingen onverlet.