• Artikel 615b Rechtsvordering (615b Rv)

    Toewijzen vastgestelde schade

    1. De schuldenaar wordt veroordeeld de vastgestelde schade te voldoen. Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter de schadeposten afzonderlijk toewijzen, zodra zij zijn komen vast te staan.