• Artikel 611c Rechtsvordering (611c Rv)

    Dwangsom ten uitvoer leggen

    1. De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.