• Artikel 591 Rechtsvordering (591 Rv)

    Tenuitvoerlegging lijfsdwang

    1. Behoudens verlof tot dadelijke tenuitvoerlegging, kan lijfsdwang niet worden ten uitvoer gelegd dan een dag na betekening van het vonnis of de beschikking waarin de uitvoerbaarheid bij lijfsdwang is toegestaan.
    2. Het exploot houdt mede een bevel tot nakoming in.