• Artikel 467 Rechtsvordering (467 Rv)

    Aantekening deurwaarder

    1. De deurwaarder zal aan de voet van zijn proces-verbaal van beslag aantekening moeten doen van het aanslaan der biljetten en van de bekendmaking van de verkoop.