• Artikel 504a Rechtsvordering (504a Rv)

    Bepaalbare vordering

    1. Het beslag kan slechts worden gelegd voor een vordering waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is.
    2. Zolang de vordering niet is vereffend, kan niet tot executoriale verkoop worden overgegaan.