• Artikel 436 Rechtsvordering (436 Rv)

    Geen beslag

    1. Beslag mag niet worden gelegd op goederen, bestemd voor de openbare dienst.