• Artikel 556 Rechtsvordering (556 Rv)

    Gedwongen ontruiming

    1. De gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder.
    2. Deze kan zich doen bijstaan door een of twee getuigen, wier naam en woonplaats hij in dat geval in zijn proces-verbaal zal vermelden en die dit stuk mede zullen tekenen.