• Artikel 595 Rechtsvordering (595 Rv)

    Bijstand sterke arm

    1. De deurwaarder kan de sterke arm verzoeken bij de aanhouding bijstand te verlenen.