• Artikel 580 Rechtsvordering (580 Rv)

    Verdeling van de opbrengst

    1. Op de verdeling van de opbrengst zijn de artikelen 551-552 van overeenkomstige toepassing. Is een schip verkocht als bedoeld in artikel 576, dan zijn de artikelen 480-490a, 490c en 490d van toepassing.