• Artikel 434a Rechtsvordering (434a Rv)

    Kosten gerechtsdeurwaarders

    1. Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden voor de bepaling van de kosten van tenuitvoerlegging in aanmerking genomen overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.