• Artikel 449 Rechtsvordering (449 Rv)

    Aankondiging verkoop

    1. Dag en uur van de verkoop van de in beslag genomen zaken worden aan de geëxecuteerde betekend hetzij tezamen met het proces-verbaal van inbeslagneming hetzij binnen drie dagen na de betekening daarvan.