• Artikel 506 Rechtsvordering (506 Rv)

    Goed bewaarder

    1. De geëxecuteerde is verplicht de in beslag genomen zaken in goede staat te houden.
    2. De voorzieningenrechter van de rechtbank kan op verzoek van een beslaglegger een gerechtelijke bewaarder van de zaak aanstellen.
    3. Tegen een aanstelling krachtens het vorige lid is geen hogere voorziening toegelaten.