• Artikel 474e Rechtsvordering (474e Rv)

    In beslag genomen aandelen

    1. De in beslag genomen aandelen kunnen niet ten nadele van de beslaglegger worden vervreemd, bezwaard of onder bewind gesteld.