• Artikel 483a Rechtsvordering (483a Rv)

    Vorderingen onder een ontbindende voorwaarde

    1. Vorderingen onder een ontbindende voorwaarde worden in de rangschikking begrepen voor het hele bedrag, onverminderd de werking van de voorwaarde, wanneer zij vervuld wordt.