• Artikel 437 Rechtsvordering (437 Rv)

    Executie beperkt recht of aandeel

    1. Hetgeen omtrent de executie van een goed is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de executie van een beperkt recht op of een aandeel in een zodanig goed.