• Artikel 590 Rechtsvordering (590 Rv)

    Aanhouden beslissing

    1. De rechter kan zijn beslissing over de uitvoerbaarheid bij lijfsdwang voor een door hem te bepalen termijn aanhouden.