• Artikel 594 Rechtsvordering (594 Rv)

    Getuigen

    1. De deurwaarder kan zich door een of twee getuigen doen bijstaan.